Velkommen til Støvring brandstations hjemmeside

FORSIDE

Støvring Brandvæsens

Historie

 

Støvring har haft et brandvæsen gennem mange år – og det følgende korte rids af

historikken koncentrerer sig om årene efter at Falck overtog entreprisen med brandslukning.

Dette skete pr. 1. januar 1990.

Før 1990 var der en kommunalt drevet Førstehjælpssprøjte (det hed det dengang) – den var betjent af en flok brandsvende, der satte kursen mod kommunens materielgård på Hobrovej, når alarmen gik. Samtidigt med alarmeringen af de lokale brandsvende blev der også afsendt et fuldt slukningstog fra Falck i Aalborg, således at der var tilstrækkelig med mandskab, materiel og vandforsyning. Nogle enkelte af de dengang ansatte (Karsten Strauss Mouritsen og Ib Andersen) har i 2011 fejret 25 år som ansatte i Falck, da de fik overført anciennitet fra tiden i det kommunale brandvæsen.

I november 1989 ansatte Falck en flok Brandmænd på Deltid, og der er i 2011 stadigt 2 af disse ansat på stationen – Erik Bülow og Laurits Madsen. Falck overtog slukningen i løbet af nytårsaftensdag 1989 og havde såmænd også første udrykning selvsamme dag. Fra start var der en ny A-sprøjte i form af en VW-MAN 10.150 og en tidligere Mejeri tankbil med 10.000 l kapacitet placeret på en Mercedes 1617 chassis fra 1984. Denne tankbil huskes ved det fæle 2-tonede udrykningshorn og det dobbelte H-gear der ikke altid ville helt som chaufføren ville.

I de sidste år var det tydeligt at de engang tilstedeværende heste var gået på pension, og det blev oplevet at børn overhalede i forbindelse med igangsætning. MEN – den nåede frem og var en kærkommen vandkapacitet for pumpepasseren på A-Sprøjten. Ud over disse 2 store brandkøretøjer var der fra start også en Slangetender i form af en Toyota Landcruiser.

A-sprøjten blev i sommeren 1993 udskiftet til en ny VW-MAN 10.150 årg. 1993 efter en grim ulykke under udrykning. Udrykningen var på vej mod Øster Hornum ad Nibevej, da en bilist kører ud for ubetinget vigepligt foran A-Sprøjten. Chaufføren på A-sprøjten undviger mod venstre, og drejer umiddelbart efter mod højre for at undgå frontalkollision mod modkørende, hvorved A-Sprøjten vælter om på siden og ruller. Inde i kabinen var der et kaos af flyvende luftflasker og materiel, men heldigvis havde alle brandmændene hjelmen spændt for der var efterfølgende billeder af stålhjelme, som ligner løgn.

Heldigvis kom alle brandmændene fra uheldet med liv og lemmer i behold, men holdlederen måtte tilbringe nogle døgn på sygehuset med en nakkeskade – samme aften var der krisehjælp til brandmænd og pårørende – og Falck’s korpslæge Svend Trautner var fløjet fra københavn for at yde denne hjælp til de implicerede, hvor han fortalte om de reaktionsmønstre , der kunne forventes i den kommende periode.

I avisartiklerne fra åbningen af den nye Falckstation ”oppe på bakken” kan man læse, at der kom over 1000 besøgende til det første åbent hus !! – en flot modtagelse af Falck’s entre i byen. Efter få år blev vognparken og personalet udvidet, idet der også blev placeret en autohjælpsvogn og i 1995 en Unimog. I 1996 kom der en yderligere opnormering, idet den første ambulance kom til stationen.

Denne ambulance blev i 2003 under stor protest fjernet, men dog erstattet af en kl. 8-19 Akutbil. I april 2010 blev stationen igen normeret med en døgnambulance, og 6 faste reddere til at bemande den.

Antallet af brande har siden 1990 svinget fra 51 til 76 pr. år og der var i de første år 1992- 93-94 gennemsnitlige udrykningstider på mellem 3,6 og 3 minutter – en forbløffende lav reaktionstid fra udkald til tryk på afgangs-knappen, ikke mindre end imponerende.

I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007, hvor Støvring, Skørping og Nørager kommune forenedes i den ny Rebild Kommune blev vi samtidigt del af en kommune med 2 brandstationer – Terndrup og Støvring. Kommunen har et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune (Station Aars), om slukning i den sydvestlige del af Rebild kommune (St. Brøndum, Nørager, Haverslev) og Mariagerfjord Kommune (Station Hobro og Arden) om slukning i den sydligste del (Rørbæk, Ravnkilde + lille stykke af Rold Skov ved Arden). Derudover har kommunerne pr. 1. juli 2009 fået ansvaret for frigørelse ifm. færdselsuheld, og Rebild plus Mariagerfjord kommune har i den forbindelse entreret med Falck om en fælles redningsvogn placeret på Station Arden, som kører sammen med Asprøjten fra nærmeste station.

I dag (2011) er Støvring stationens udrykningsområde den del af kommunen som er nord for Haverslev og afgrænses mod øst af en tænkt linie som udgøres af Gerding-Skørping-Rebild- Tveden.

Vi modtog i december 2008 en spritny MAN 18.330 tankvogn med 8.000l kapacitet, som skulle afløse vores gamle Mercedes 1617 og vi har i foråret 2011 taget afsked med den gamle VW-Man 10.150 A-Sprøjte fra 1993 til fordel for en nyrenoveret MAN 14.224 fra 2001. Vi har dermed en fornuftig vognpark til de opgaver vi bliver stillet.

Oveni dette er Rebild Kommune første kommune i Falck Region Nord, som går fuldt over på Sine-radionettet. Der er således i alt 8 håndterminaler og 2 fastmonterede radioer i vores nuværende 2 køretøjer på stationen. Overgangen til dette digitale – og krypterede – radionet har repræsenteret et mileskridt i vores muligheder for at kommunikere i de ”aggressive” miljøer brandslukning indebærer. Vi kan eksempelvis stå ved siden af en larmende pumpe og tale uden at modtageren bliver generet af baggrundsstøjen ved afsenderens position – støjen bliver simpelthen sorteret fra i den digitale behandling.

BRANDHOLD

BILLEDER

 VOGNPARK

KALENDER
BRANDSTATISTIK
 UDRYKNINGER I DK
 DIVERSE
 NEWS
 HISTORIE
 ARKIV
 INFO & LINKS